Καλαμαριά: Ξεκινούν οι εγγραφές σε Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς

18/5/2020 16:03    όλες οι λεπτομέρειες
Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/05/2020, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.6/55114/Δ1 με Α.Δ.Α.: ΩΚ2Τ46ΜΤΛΗ-ΩΑ7 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στις εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με αυτήν, γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας η φοίτηση των νηπίων που κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.  Πιο συγκεκριμένα, θα εγγραφούν στα νηπιαγωγεία μαθητές γεννημένοι τα έτη 2015 και 2016.

Από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς, ανακοινώνεται ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2020 – 2021,  από 25 Μαΐου  έως 12 Ιουνίου 2020.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν για όσα βρέφη και νήπια έχουν γεννηθεί τα έτη 2017, 2018, 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου  θα φιλοξενήσουν παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο.

Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής θα  αποστέλλονται ηλεκτρονικά η οποία διεύθυνση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. .

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών στον βρεφονηπιακό σταθμό της Α ΕΠΙΛΟΓΗΣ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  του Δήμου Καλαμαριάς είναι οι εξής:

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Δ/ΝΣΗ:  ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΙΣΣΟΥ  2Ος ΟΡΟΦΟΣ  – ΤΗΛ.: 2313314521,2313314516, 2313314517 

Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ&ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ  ΤΗΛ. 231 0411770

Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ&ΑΜΙΣΟΥ  ΤΗΛ. 2313 314537

Γ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ     ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ&ΑΜΙΣΟΥ   ΤΗΛ. 2313 314539

Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ   ΕΡΑΤΥΡΑΣ&ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ   ΤΗΛ.2310 459950

Π.Σ«ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΝΗΠΙΩΝ» ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ&ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ 19   ΤΗΛ.2310 435492

Π.Σ. Ν. ΚΡΗΝΗΣ   ΛΥΚΟΥΔΗ 2   ΤΗΛ.2310 443007

Π.Σ. ΒΟΤΣΗ   ΖΗΡΓΑΝΟΥ&ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ  ΤΗΛ.2310 452057

Π.Σ ΦΟΙΝΙΚΑ   ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΙΚΑΡΩΝ   ΤΗΛ.2310 472460

Π.Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α   ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ 14    ΤΗΛ.2313 314541

Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Β     ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ 14    ΤΗΛ.2313 314543

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ:

Τα  νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια (κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Τα  βρέφη να έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα  (κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού ΑΔΣ 197/2019, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από τα ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ) ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει αναγκαία υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση ( συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη )

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

3.Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού καθώς & για τα εμβόλια που   προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του).

4. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας οικογενειακού εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας και των δύο γονέων, όταν αυτή υποβάλλεται ξεχωριστά και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. Το οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα (μισθοί, μισθώματα, αγροτικές εργασίες κλπ) καθώς και από το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. Δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος η αποζημίωση από απόλυση και εφόσον συντρέχει με ανεργία στο οικονομικό έτος αναφοράς, το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ και το επίδομα μητρότητας καθώς και το επίδομα αναπηρίας, για τα οποία πρέπει να προσκομιστούν αντίστοιχες βεβαιώσεις, αν δεν αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση κατά την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα εισοδήματα της οικογένειας, με την υποχρέωση να προσκομιστεί η δήλωση αμέσως μετά την υποβολή της, μαζί με το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μοριοδότηση της αίτησης.

Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

5. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι.

 α)  Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα.

Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού) καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

β)  Για γονείς μισθωτούς του Δημόσιου τομέα.

Πρόσφατη βεβαίωση από την υπηρεσία (των γονέων) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας

γ)  Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.

Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Αποδεικτικό τελευταίας εισφοράς στον ΟΑΕΕ ή ασφαλιστική ενημερότητα
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

6.   Για γονείς άνεργους
Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από  ΔΕΗ,ΕΥΑΘ, μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο ΤΑΧΙS)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

1.   Για αναπηρία γονέων με ποσοστό > 50% ή τέκνου με ποσοστό >35% στην οικογένεια απαιτείται πιστοποίηση από  ΚΕΠΑ.

2.   Για παιδί ορφανό > Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης αποβιώσαντος γονέα.

3.   Για διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς > Αντίγραφο διαζευκτήριου, αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας.

4.  Για γονείς φοιτητές > Βεβαίωση από τη Σχολή φοίτησης, Α πτυχίο.

5.  Για πατέρα στρατιώτη > Βεβαίωση από τον Στρατό.

6.  Βεβαίωση καταγραφής στο Μητρώο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (REACT).

7.  Μονογονεϊκές οικογένειες ή άγαμες μητέρες (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

8. Άδεια νόμιμης παραμονής  καθώς και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης  (όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις) – για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αιτήσεις επανεγγραφών υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτούνται κανονικά σύμφωνα με την Α.Δ.Σ 197/2019 .

Σχετικά με την εγγραφή δύο(2)ή περισσοτέρων παιδιών μιας οικογένειας υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Σχετικά με τη δήλωση δομών, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και δυο (2) εναλλακτικές επιλογές.

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.
Ανυπόγραφη αίτηση αποτελεί λόγο απόρριψης.
Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων εγγραφής (επανεγγραφές και νέες επιλογές), η διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων και ο πίνακας επιλαχόντων γίνεται από ειδική Επιτροπή βάσει μοριοδότησης κριτηρίων, μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος και στη συνέχεια  η επιτροπή θα υποβάλλει το πρακτικό  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οικογενειακή κατάσταση

Μονογονεΐκή οικογένεια 60 μόρια
Γονείς σπουδαστές (Α πτυχίο), φοιτητές ή στρατευμένοι  20 μόρια
Αν υπάρχει παιδί με ποσοστό αναπηρίας >35% στην οικογένεια 20 μόρια
Γονιός με ποσοστό αναπηρίας >50%   20 μόρια
Άνεργος πατέρας (δελτίο ανεργίας)   10 μόρια
Άνεργη μητέρα    (δελτίο ανεργίας)    10 μόρια
Για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας 5 μόρια

Κάτοικος Καλαμαριάς

Κάτοικος Δήμου Καλαμαριάς 20 μόρια

Εργασιακή σχέση γονέων

Εργαζόμενη μητέρα  50 μόρια
Εργαζόμενος πατέρας 50 μόρια

Επανεγγραφή παιδιού

Εγγραφή φοιτούντων παιδιών 70 μόρια

Οικογενειακό εισόδημα

Εισόδημα από 0.000,00  έως 12.000,00      35 μόρια
Εισόδημα από 12.001,00 έως 22.000,00 30 μόρια
Εισόδημα από 22.001,00 έως 32.000,00 25 μόρια
Εισόδημα από 32.001,00 έως 42.000,00 20 μόρια
Εισόδημα από 42.001,00 έως 52.000,00 10 μόρια
Εισόδημα από 52.001,00 και άνω                 0 μόρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι οριστικοί πίνακες εγγραφής και επανεγγραφής θα αναρτηθούν με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει καταχωρηθεί η αίτηση  και όχι με τα ονόματα των νηπίων-βρεφών που θα επιλεγούν (σύμφωνα με την υπ αριθ. 41087 Υπουργική Απόφαση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) και θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής (Ριζούντος & Αμισσού, 2ος όροφος)  καθώς και στους Δημοτικούς Παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις των βρεφονηπιακών σταθμών πραγματοποιούνται επιπλέον επιλογές έως την κάλυψη των κενών θέσεων από τις επιλαχούσες.Επόμενο Προηγούμενο
 
Social Media - Thessaloniki
Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου

Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου

23:56 29/5/2020

υπουργείο Ανάπτυξης

7/10 ρεκόρ: Θα βρεις τον στίχο 10 τραγουδιών που λείπει στο πιο δύσκολο μουσικό κουίζ;

7/10 ρεκόρ: Θα βρεις τον στίχο 10 τραγουδιών που λείπει στο πιο δύσκολο μουσικό κουίζ;

23:46 29/5/2020

δεν είναι εύκολο

Θεσσαλονίκη: Ανατριχιαστικό θρίλερ με εξαφάνιση 40χρονης

Θεσσαλονίκη: Ανατριχιαστικό θρίλερ με εξαφάνιση 40χρονης

19:34 29/5/2020

τι ερευνούν οι αρχές

Το Λούβρο ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά για το κοινό στις 6 Ιουλίου

Το Λούβρο ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά για το κοινό στις 6 Ιουλίου

19:17 29/5/2020

Παρίσι

Κορονοϊός: 5 νέα κρούσματα - Κανένας νέος θάνατος

Κορονοϊός: 5 νέα κρούσματα - Κανένας νέος θάνατος

18:18 29/5/2020

νέα ενημέρωση

Πρωτοφανές περιστατικό – Πίθηκοι έκλεψαν δείγματα αίματος ασθενών με κορονοϊό!

Πρωτοφανές περιστατικό – Πίθηκοι έκλεψαν δείγματα αίματος ασθενών με κορονοϊό!

18:01 29/5/2020

στην Ινδία

Μέσω του gov.gr οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου ή θανάτου

Μέσω του gov.gr οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου ή θανάτου

17:58 29/5/2020

υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Με προσφορές και περισσότερα δρομολόγια από την 1η Ιουνίου

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Με προσφορές και περισσότερα δρομολόγια από την 1η Ιουνίου

17:45 29/5/2020

Σε εφαρμογή τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Χαλκιδική: Κατέρρευσε η παραλία της Νέας Ηράκλειας (φωτο - Vid)

Χαλκιδική: Κατέρρευσε η παραλία της Νέας Ηράκλειας (φωτο - Vid)

17:40 29/5/2020

πλήρης αποσάθρωση

Ελεύθερος ξανά ο παιδεραστής του Ρεθύμνου - Είχε όρο να μένει στην Καλαμαριά

Ελεύθερος ξανά ο παιδεραστής του Ρεθύμνου - Είχε όρο να μένει στην Καλαμαριά

16:36 29/5/2020

Υπόθεση Σειραγάκη

Κλασικά Έπιπλα