Καλαμαριά - Τα θέματα της οικονομικής επιτροπής του δήμου

6/11/2018 04:08    26η τακτική συνεδρίαση

Η 26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς, θα  γίνει στις 09 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 58,  στο γραφείο Αντιδημάρχου, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ τα ακόλουθα:

Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Επόμενο Προηγούμενο
 
Κλασικά Έπιπλα