10 άτομα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης

10/10/2018 21:23    Ορισμένου Χρόνου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγου
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων
8 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/10/2018-17/10/2018

Αναλυτικότερα ΕΔΩ
Επόμενο Προηγούμενο