Καλαμαριά - Κάλεσμα συνεργασίας σε γιατρούς για το ΚΕΠ Υγείας

10/10/2018 19:48    δειτε τις ειδικότητες

Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, δημιούργησε ΚΕΠ Υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 565/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να δημιουργηθεί το δίκτυο συνεργαζόμενων γιατρών, απευθύνεται κάλεσμα συνεργασίας σε Διαγνωστικά Κέντρα και σε Ιατρούς του Δήμου Καλαμαριάς των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Παθολόγοι
  • Γενικής Ιατρικής
  • Γυναικολόγοι
  • Μαστολόγοι
  • Ουρολόγοι
  • Δερματολόγοι
  • Χειρουργοί
  • Καρδιολόγοι
  • Μικροβιολόγοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΔΩ
Επόμενο Προηγούμενο