«Ιερό» ΕΝΦΙΑ 1,8 εκατ. ευρώ θα πληρώσει η Εκκλησία

9/10/2018 19:45    Σε πέντε δόσεις
Στο ποσό του 1.848.248,61 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί ο ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσει για το 2018 Εκκλησία της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος  αποφασίστηκε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Η ΔΙΣ ενέκρινε την πρόταση της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) για την καταβολή σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις του αναλογούντος στην Εκκλησία της Ελλάδος Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2018, ο οποίος συνολικά ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ ευρώ και εξήκοντα ενός λεπτών».
Επόμενο Προηγούμενο