Καλαμαριά: Ψηφιακό αποθετήριο για το προσφυγικό ρεύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής

9/10/2018 03:05    επισκεφτείτε το

Ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο για το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής και της Ανταλλαγής Πληθυσμών από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://repository-iape.ekt.gr/iape/

Το αποθετήριο αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς και μέχρι στιγμής, σε αυτό, έχουν εισαχθεί 4.805 τεκμήρια.

Τα τεκμήρια που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν διοικητικά, εκπαιδευτικά και εκκλησιαστικά έγγραφα, ενώ οι ιδιωτικές συλλογές αφορούν στην ιδιωτική και δημόσια ζωή των Ελλήνων προσφύγων τόσο στον τόπο καταγωγής τους, όσο και στον τόπο εγκατάστασής τους, την Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Το αποθετήριο επίσης περιλαμβάνει τους χάρτες του Αρχείου του Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς, συλλογές Τύπου, αρχείο φωτογραφιών και καρτ-ποστάλ και αρχείο προφορικών μαρτυριών από πρόσφυγες πρώτης γενιάς.
Επόμενο Προηγούμενο