Σεπτεμβρης και ακόμα..

1/9/2018 18:47    @sdgkatapsiks

Σεπτεμβρης
και ακόμα μας καλούν σε γάμους,
τον θεό σας δεν έχετε


@sdgkatapsiks
Επόμενο Προηγούμενο