Δήμος Καλαμαριάς - Αυτοί προσλήφθηκαν για τα δίμηνα

4/8/2018 00:52    Απόφαση
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν 2738/99 σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να προσλάβουν προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν 2190/94, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

2. Την υπ’ αριθμ. 510/25-06-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη συνολικά τριάντα (30) ατόμων, επτά (7) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου και είκοσι τριών (23) ΥΕ Εργατών Καθ/τας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν
κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμαριάς.

3. Την υπ’ αριθμ. 24350/18-07-2018 ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού από 19/07/2018 έως 30/07/2018.

4. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν συνολικά εκατό σαράντα πέντε (145) αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Προσλαμβάνουμε τους κατωτέρω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για να καλυφθούν οι κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου.

Β. Οι αποδοχές των ανωτέρω θα καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν 4354/15 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α του Ν 3429/2005 (A' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΚΑΡΑΚΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
2 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
3 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
4 ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
5 ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
6 ΤΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
7 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

8 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
9 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
10 ΒΕΖΙΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
11 ΓΙΑΓΙΑ ΑΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
12 ΔΕΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
13 ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
14 ΔΟΥΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
15 ΚΙΟΥΡΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
16 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
17 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
18 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
19 ΜΠΕΓΚΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
20 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
21 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
22 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
23 ΠΑΣΙΩΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
24 ΠΕΤΣΑ ΚΛΕΙΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
25 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
26 ΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
27 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
28 ΤΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
29 ΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ
30 ΤΡΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ

Γ. Η σύμβαση των ανωτέρω με το πέρας του χρόνου λύεται αυτοδίκαια χωρίς καμία επιβάρυνση.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί ανάλογα.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣΕπόμενο Προηγούμενο
 
30χρονος έκλεβε πορτοφόλια σε λεωφορεία του ΟΑΣΘ

30χρονος έκλεβε πορτοφόλια σε λεωφορεία του ΟΑΣΘ

17:26 12/12/2018

συνελήφθη

Κάθειρξη 22 ετών για τον Γιάννη Σμπώκο

Κάθειρξη 22 ετών για τον Γιάννη Σμπώκο

17:03 12/12/2018

Υπόθεση TOR – M1

Έρχεται ο πρώτος αυτοδιοικητικός ηλεκτροκίνητος στόλος οχημάτων

Έρχεται ο πρώτος αυτοδιοικητικός ηλεκτροκίνητος στόλος οχημάτων

16:36 12/12/2018

Μέσα στο 2019

Φωτο - Εξαρθρώθηκε μαφία ναρκωτικών στα πανεπιστήμια!

Φωτο - Εξαρθρώθηκε μαφία ναρκωτικών στα πανεπιστήμια!

16:33 12/12/2018

ΑΠΘ

Μάγειρα ζητά ο δήμος Καλαμαριάς

Μάγειρα ζητά ο δήμος Καλαμαριάς

14:53 12/12/2018

Κατεβάστε την αίτηση

Έξι νέες θέσεις εργασίας στον δήμο Καλαμαριάς

Έξι νέες θέσεις εργασίας στον δήμο Καλαμαριάς

14:44 12/12/2018

κατεβάστε την αίτηση

Διακοπή κυκλοφορίας στη νέα εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Διακοπή κυκλοφορίας στη νέα εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

13:47 12/12/2018

στο ύψος της Πιερίας

Καλαμαριά: Ανάβει αύριο το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο - Όλο το πρόγραμμα

Καλαμαριά: Ανάβει αύριο το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο - Όλο το πρόγραμμα

13:07 12/12/2018

κάθε μέρα δράσεις

Καλαμαριά: Σήμερα η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Αντωνίου

Καλαμαριά: Σήμερα η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Αντωνίου

11:54 12/12/2018

''Ένας καλύτερος άνθρωπος''

Τερέζα Μέι: Δεν παραιτούμαι - Θα συνεχίσω με όσα όπλα έχω

Τερέζα Μέι: Δεν παραιτούμαι - Θα συνεχίσω με όσα όπλα έχω

11:26 12/12/2018

Βαθαίνει η κρίση στη Μεγάλη Βρετανία

Κλασικά Έπιπλα