-Γιώργο πεινάς;

22/7/2018 14:13    -Σα λύκος!!!
-Γιώργο πεινάς;
-Σα λύκος!!!
-Έλα έχουμε αρακά
-Τρώει ο λύκος αρακά;;;
Επόμενο