Τα θέματα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καλαμαριάς

9/7/2018 15:12    σήμερα Δευτέρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3852/2010, πραγματοποιείται η 11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καλαμαριάς.

Θα γίνει σήμερα Δευτέρα 09 Ιουλίου και ώρα 20:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης από ΕΔΩΕπόμενο Προηγούμενο