Πρόσκληση συμμετοχής στις εμποροπανήγυρεις Ιερών Ναών του Δήμου Καλαμαριάς

5/7/2018 15:02    ολες οι λεπτομέρειες
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Ι.Ν. ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ & ΤΟΥ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Ο Δήμος Καλαμαριάς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 και της υπ’ αριθμ. 221/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 483/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τις ημερομηνίες και ώρες, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Α. ΧΩΡΟΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ.

Mε την υπ’ αριθμ. 221/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 483/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η διεξαγωγή των παρακάτω θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων:

1. Στις 25 & 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, με την ευκαιρία εορτασμού του Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, στην περιοχή της Ν. Κρήνης, επί της οδού Ερυθραίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σμύρνης & Θέτιδος και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, προβλέπονται συνολικά 160 θέσεις από τις οποίες οι 8 προορίζονται αποκλειστικά για την περίπτωση των αδειούχων του άρθρου 45 του Ν. 4497/17 (κατόχων βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας).

2. Στις 26 & 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, με την ευκαιρία εορτασμού του Ι.Ν. ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, επί της οδού Αίαντος και επί των οδών Αμασίας (από την πλευρά της εκκλησίας) και Αγίου Παντελεήμονα (μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Αμασίας). Σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προβλέπονται συνολικά 67 θέσεις, από τις οποίες οι 4 προορίζονται αποκλειστικά για την περίπτωση των αδειούχων του άρθρου 45 του Ν. 4497/17 (κατόχων βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας).

3. Στις 5 & 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, με την ευκαιρία εορτασμού του Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, επί της παράλληλης οδού της οδού Χηλής, μεταξύ των οδών Μουρουζιδών & Μ. Χρυσάνθου και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, προβλέπονται συνολικά 62 θέσεις από τις οποίες οι 4 προορίζονται αποκλειστικά για
την περίπτωση των αδειούχων του άρθρου 45 του Ν. 4497/17 (κατόχων βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας).

4. Στις 14 & 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, με την ευκαιρία εορτασμού του Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, στην περιοχή του Φοίνικα, επί της οδού Ν. Στράτου από την συμβολή της με την οδό Αρτέμιδος έως την συμβολή της με την οδό Πανδώρας και επί της οδού Μουσών από την οδό Δημοκρίτου έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, προβλέπονται συνολικά 104 θέσεις από τις οποίες οι 8 προορίζονται αποκλειστικά για την περίπτωση των αδειούχων του άρθρου 45 του Ν. 4497/17 (κατόχων βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας).

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Για τις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις:

1. του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής ,
2. του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα και
3. του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,

οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018 έως και την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.
(Ημ/νια συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου για την διεξαγωγή της κλήρωσης είναι η Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018),

4. του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018 έως και την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018.
(Ημ/νια συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου για την διεξαγωγή της κλήρωσης είναι η Τετάρτη 08 Αυγούστου 2018).

Μετά την πάροδο των παραπάνω προθεσμιών οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες .

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Οι εγκρίσεις δίδονται ως εξής:

1. Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν τη Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας (της παραγράφου 3, του άρθρου 38, του Ν.4497/2017).

2. Σε ποσοστό 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.

3. Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.

4. Σε αδειούχους του άρθρου 45 του Ν. 4497/17 (κατόχους βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας) έχει καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για κάθε θρησκευτική εμποροπανήγυρη. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας.

5. Σε κατόχους αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις εμποροπανηγύρεις και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (1).

6. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (2) και (3) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (1) κατηγορίας.

Σε περίπτωση Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους της κατηγορίας (1) (του Άρθρου 38 παρ.4 α), ο αριθμός των θέσεων της κατηγορίας αυτής θα δοθεί στις περιπτώσεις (2) και (3) του παρόντος.

Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αδειούχους της κατηγορίας (4) ο αριθμός των θέσεων της κατηγορίας αυτής, προστίθενται στις θέσεις των κατηγοριών (1, 2, 3).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, διενεργείται κλήρωση.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας:

I. Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή
II. Τη Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας (της παραγράφου 3, του άρθρου 38, του Ν.4497/2017), κατά περίπτωση και
III. Το βιβλιάριο υγείας, όπου νοείται το πιστοποιητικού υγείας (εγκύκλιος 1/2018 του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ., περ.21), εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 

Ε. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ.

Επιτρεπόμενα είδη πώλησης θα είναι γενικά τα επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/2017 και ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

I. Βιομηχανικά είδη Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων
ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φομπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.
II. Βιβλία
III. Είδη λαϊκής τέχνης – χειροποίητα παραδοσιακά αντικείμενα
IV. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου.

Eπίσης, μπορεί να γίνει εγκατάσταση μικρών χειροκίνητων αιώρων (κούνιες) και περιστρεφόμενης μικρής πίστας που θα φέρει πακτωμένα επ΄αυτής μικρά τρίκυκλα ή αυτοκινητάκια. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4497/2017.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε εμποροπανήγυρη ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο Δήμο.

Για τον κάθε ενδιαφερόμενο θα δίνεται έγκριση συμμετοχής για μία θέση κατόπιν διενέργειας κλήρωσης. Σε περίπτωση που μετά την κλήρωση προκύψουν κενές θέσεις θα δίνονται σε όσους έχουν ζητήσει πάνω από μία θέση και κατόπιν διενέργειας κλήρωσης. Από τον παραπάνω περιορισμό θα εξαιρούνται οι καντίνες οι οποίες θα δικαιούνται μέχρι τρεις (3) θέσεις και όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψυχαγωγικών παιχνιδιών για τους οποίους ο αριθμός των θέσεων θα εξετάζεται κάθε
φορά ανά περίπτωση.

Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων που
αφορά η πρόσκληση.

Ζ. ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ.

Για την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται η προηγούμενη καταβολή του αντίστοιχου τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, όπως αυτό καθορίζεται από την υπ’αριθμ. 561/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στο  ποσό των 27 €/ ανά θέση.

Το ποσό καταβάλλεται είτε στο Ταμείο του Δ. Καλαμαριάς, είτε σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου (IBAN: GR94 0172 2200 0052 2001 2485 601), όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία (π.χ. Εμπ/γυρη Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής ) και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα (ονομ/νυμο, Α.Φ.Μ.)

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενδιαφερόμενους μετά την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής, δεν συμμετάσχει στην εμποροπανήγυρη, χωρίς την υπαιτιότητα του Δήμου, δεν δικαιούται επιστροφής του καταβληθέντος τέλους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285, του Ν. 3463/2006, απαραίτητη προϋπόθεση της έκδοσης έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ.

 Σε περίπτωση αλλαγής της παραπάνω ημερομηνίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την έκδοση των εγκρίσεων συμμετοχής της ως άνω εμποροπανήγυρης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kalamaria.gr.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής για την εν λόγω εμποροπανήγυρη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Εσόδων στον κο Κογιαλή Ιωάννη τηλ. 2313314048 ή στον κο Καλλιφατίδη Ιωάννη τηλ. 2313314060.

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.kalamaria.gr.
Επόμενο Προηγούμενο