22 άτομα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

3/7/2018 19:43    με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων για το έργο «Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του ανακτόρου των Αιγών - Φάση Δ.1», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα)
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α' (με εξειδίκευση στη συντήρηση πήλινων - μεταλλικών αντικειμένων)
1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση πήλινων - μεταλλικών αντικειμένων)
6 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών
12 ΥΕ Ειδικευμέων Εργατών
Επόμενο Προηγούμενο