Προσλήψεις 20 ατόμων στη Λάρισα

24/6/2018 11:55    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

O δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επόμενο Προηγούμενο