Έναν πληροφορικό ζητά ο Δήμος Θεσσαλονίκης

8/6/2018 20:47    Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το έργο CUTLER - Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/06/2018 - 22/06/2018

Αναλυτικότερα ΕΔΩ

Επόμενο Προηγούμενο