Προμήθεια Ειδικών Μεταλλικών Στυλίσκων

16/9/2017 09:08    Γραφείο Προμηθειών
Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την  προμήθεια Ειδικών Μεταλλικών Στυλίσκων προς τοποθέτηση στα πεζοδρόμια της οδού Μεταμορφώσεως, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 7.688,00 ευρώ.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο προμηθειών του Δημοτικού καταστήματος Καλαμαριάς, Δ/νση: Κομνηνών 58, 1ος όροφος, έως τις 19-09-2017 και ώρα 13:00 π.μ.

Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών, καθώς και αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο προμηθειών του Δήμου.

Αρμόδια υπάλληλος : Ελπινίκη Λεονταρίδου, τηλ. 2313-314068, fax : 2313-314122, Δ/νση: Κομνηνών 58, Τ.Κ. 55132, Καλαμαριά.

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων και μελέτης παρέχονται κατά τις ίδιες ώρες και ημέρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Αρμόδια υπάλληλος: Παρασκευή Γιαννιού, τηλ. 2313-314395.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη  ΕΔΩ

Επόμενο Προηγούμενο